Öjvind Jaktlunds födelse

Öjvind Jaktlund född 11’e oktober 1897 i skuggan av Rusberget, död under en fiskeexpedition i Harasjömåla Blekinge hösten 1984, var en en nordsvensk äventyrare av rang och kalligrafiexpert. Hans första bedrift var att under första världskrigets ransonering lyckas lösa ut dubbel ranson av finska tjärpastiller. För detta fick han tillnamnet Tjär-Öjvind.

DSCN0164
Bildkälla: Evitapix

Rusberget
Karta: privat